Archive for the ‘Kỷ niệm’ Category

TRANH PHONG CẢNH – CLIP 1 – YOUTUBE

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 25, 2018

Listening to Music on Sunday

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 23, 2018

Xin Hãy Yêu Tôi – thơ Đinh Hùng – HỒ ĐIỆP ngâm

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 22, 2018

Hoa Hồng & Ấm Trà – Tranh Tĩnh Vật

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 21, 2018

Day & Night

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 21, 2018

NHẮN TRI ÂM

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 20, 2018

TRANH TĨNH VẬT & HOA

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 19, 2018

QUÊ HƯƠNG & TUỔI THƠ

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 18, 2018

HÁT RU

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 16, 2018

Hai Sắc Hoa Tigon – T.T.K.H – (Hoàng Oanh ngâm thơ)

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Chín 15, 2018