Archive for the ‘Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn – Khóa 9 (70-72)’ Category

Họp mặt SPQN bắc California tại San Jose

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Sáu 11, 2013

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG SPQN

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Sáu 15, 2012

HỘI CỰU GS SPQN BẮC CALI HỌP MẶT TỔNG KẾT CUỐI NĂM

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Mười Hai 6, 2011

Đã liên lạc được với thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫn

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Mười 23, 2011

Giới thiệu trang của Ban Liên Lạc Cựu GS SPQN tại VN

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Sáu 2, 2011

Thư của BAN LIÊN LẠC CỰU GS SPQN tại VN

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Sáu 1, 2011

Meet Music teacher Angelo Moreno

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Hai 1, 2011

HỘI CỰU GIÁO SINH SPQN BẮC CALI HỌP MẶT TẤT NIÊN CANH DẦN

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Một 12, 2011

HỘI ÁI HỮU SPQN HẢI NGOẠI

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Mười 15, 2010

HỌP MẶT SƯ PHẠM QUY NHƠN 2010

Posted by: doanthanhthuy on Tháng Tám 10, 2010